الف ها

آواری (آنان که فراخوان والار را نادیده گرفتند)

بی‌میلان، آن دسته از اِلفها که از قبول فراخوان والار برای سکنی گزیدن در والینور سرباز زدند و در میان بیشه‌های تاریک سرزمین میانه باقی ماندند. گفته می شود عده‌ای از آواری بدست ملکور به فساد کشیده شده و به اجداد نخستین اورک‌ها تبدیل گشتند.

آره دل (بانوی سپید نولدور)

زمان: در زمان دو درخت در والینور به دنیا آمد و در سال ۴۰۰ دوران اول کشته شد.

نژاد: الف

بخش: نولدور

خاندان: خاندان فین گولفین

معنی: آره دل به معنی الف نجیب می‌باشد. آر- فینیل به معنای بانوی سپید (اهل نولدور) می‌باشد.

عناوین: آر-فینیل، بانوی سپید گوندولین، سپید، بانوی سپید نولدور

وی خواهر فینگون و تورگون بود، آره دل در سرزمین‌ نامیرایان به دنیا آمد و آنجا به قامت، بلند و به قدرت، قوی شد. رنگ روشن پوستش و موهای تیره‌اش از مشخصه‌های او بودند. او لباس‌هایی به رنگ نقره ای و سپید بر تن می‌کرد و اینچنین بود که به بانوی سپید نولدور مشهور شد. او در سرزمین‌های والار پرسه می‌زد و قبل از تاریکی والینور (نابود شدن دو درخت) به همراه خویشانش، فرزندان فئانور، به شکار می‌رفت

زمانی که نولدور آمان را به مقصد سرزمین میانه ترک گفتند، آره دل نیز به همراه آنان سفر می‌کرد و برای مدتی در نوراست به همراه برادرش، تورگون، اقامت داشت. بعد از اینکه گوندولین ساخته شد، به همراه بقیه‌ی مردم تورگون به آنجا رفت. برای کسی که در دشت‌های بزرگ و وسیع والینور در روزهای دو درخت به نخجیرگری می‌پرداخت، دره‌ی پنهان توملادن به نظر محدود می‌رسید و در نهایت با اینکه تورگون از این مسئله ابا داشت، آره دل گوندولین را ترک گفت.

تورگون کسانی را فرستاد تا سواره همراه آره دل باشند و فرمود که او را به الحاح نزد فینگون در هیت لوم ببرند؛ اما به جای اینکه به سوی هیت لوم رود، به غرب راند تا دوستانش، پسران فئانور را بیابد. با جدا شدن از همراهانش، به هیملاد آمد و به جنگل سحر شده‌ی نان الموت وارد شد، جایی که ائول، الف تاریک را یافت.

ائول، آره دل را به همسری برگزید و آره دل در زیر درختان تیره‌ی جنگل، پسری برای ائول به دنیا آورد، کسی که، مایگلین، نام داشت. ائول از نور روز متنفر بود و از این رو برای مدت حدود یک قرن، آره دل در زیر درختان تیره‌ی نان الموت اقامت گزید. سرانجام او تصمیم گرفت که شوهرش را ترک کند و سوی برادرش در گوندولین بازگردد. وی صبر کرد تا ائول از تالارهای خانه‌اش دور شود. آره دل، پسرش، مایگلین را برداشت و قصد سفر به گوندولین کرد.

وقتی آنها به گوندولین رسیدند، تورگون با خواهر و خواهرزاده‌ی جدیدش با روی خوش، برخورد کرد، اما دیری نپایید که متوجه شدند که ائول زودتر از موعدی که آن‌ها حدس زده بودند، به تالارهای خانه‌اش بازگشته است. ائول راه آن‌ها را دنبال کرد و به شهر پنهان رسید. با توجه به اینکه تورگون قانونی نهاده بود مبنی بر اینکه اگر کسی به این شهر راه یافت، دیگر نباید گوندولین را ترک کند، به ائول حق انتخابی داد: یا داخل دیوارهای تورگون بماند یا اینکه بمیرد. ائول عصبانی شد، مرگ را برای خودش و فرزندش، مایگلین، انتخاب کرد. ائول زوبینی زهرآلود را به سمت پسرش پرتاب کرد؛ اما آره دل خود را در برابر زوبین سپر کرد و نیزه او را زخمی کرد و پس از مدتی کشته شد.

اینگونه بود پایان بانوی سپید نولدور. تورگون، ائول را به مجازات جنایتی که کرده بود، به قتل رساند، اما پسر آره دل، مایگلین، در گوندولین ماند و آن شهر به واسطه خیانت وی بود که در نهایت نابود شد.

آنگرود (برادر فینرود و گالادریل)

زمان: در والینور به دنیا آمد در زمان سالهای دو درخت؛ کشته شده در داگور براگولاخ در سال ۴۵۵ دروان اول

نژاد: الف

بخش: نولدور

خانواده : خاندان فینارفین

جایگاه: آنگرود به همراه برادرش، آیگنور، در ارتفاعات دورتونیون اقامت داشته است.

معنی: از « Angaráto » به معنای قهرمان آهن

اسامی دیگر: آنگامایته[۱]

پسر فینارفین و یکی از چهار برادر گالادریل بود. آنگرود بطور خاص، به برادر کوچکترش آیگنور نزدیک بود و آن دو همچنین از نزدیکترین متحدین پسرعمویشان فینگون بودند.

آنگرود، الفی دانا، اندیشمند بود. پس از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، برادر بزرگتر او، فینرود، تصمیم گرفت که او را به سان یک فرستاده نزد شاه تین گول بفرستد. او اولین کسی از نولدور بود که به منه گروت سفر کرد و با ارباب بلریاند سخن گفت.

تین گول به نولدور اجازه داد تا در سرزمین هایی که بیرون از قدرتش بود، از جمله دورتونیون در شمال، سکنی گزینند. به فرماندهی کارانتیر، بیشتر نولدور به دنبال نادیده گرفتن فرمان تین گول بودند، اما آنگرود اینگونه نبود و همراه برادرش آیگنور در دورتونیون اقامت داشتند تا مراقب دشت آرد-گالن و برج های تانگورودریم در دوردست باشند.

آن عدم توافق از آنگرود و پسران فئانور بخصوص کارانتیر، دشمن ساخت. عصبانیت آنگرود سرانجام باعث شد تا او داستان اعمال پلید فئانور در سفر به آمان و نیز خویشاوندکشی در آلکوئالونده، مکانی که مردم اولوه برادر تین گول کشته شدند را، در محضر تین گول فاش کند. سخنان آنگرود خشم تین گول را برافروخت و به این دلیل بود که گفتگو به زبان نولدور در سرتاسر سرزمین تین گول منع شد. از طریق همین سخنان آنگرود بود که سیندارین، زبان الف های خاکستریِ تین گول، تبدیل به گویش غالب الف ها در سرزمین میانه شد.

آنگرود و آیگنور بر سرزمین دورتونیون حکم راندند و باج گذار برادرشان فین رود بودند تا زمانی که داگور براگولاخ رخ داد که در آن مورگوت محاصره ی آنگباند را در هم شکست و نولدور را در هم شکست. آن دو برادر در خط مقدم جنگ همراه با نیروهای شمالی به جنگ وارد شدند و هر دو در اولین یورش سپاهیان مورگوت کشته شدند.

یادداشت:

  1. معنای آنگامایته «دست آهنین» است و اپیسه یا نام ثانویه آنگرود است(نامی جدای از نام هایی که پدر و مادر برای فرزند انتخاب می کنند) (حداقل طبق آزمون فئانور در جلد ۱۲ تاریخ سرزمین میانه). نام وی نباید با نام آنگامایته، دزد دریایی، اشتباه شود. در مورد آنگامایته دزد دریایی مختصرا در ضمیمه ی ارباب حلقه ها در مورد او اینگونه آمده است: آنگامایته شخصی بود که بیشتر از ۵۰۰۰ سال پس از مرگ آنگرود می زیسته است.
  2. در مورد همسر آنگرود، ائولوس و پسرش آروتیر به جز در بخش آزمون فئانور در جای دیگری اشاره نشده است. به جز نام آنها مطلب بیشتری از آنها در دست نیست. (که ائولوس و آروتیر به ترتیب به معنای «گل الفی» و «ارباب نجیب» می باشند). با این حال به نظر می رسد که آروتیر تحت عنوان کارگزار به عمویش فین رود فلاگوند در نارگوتروند خدمت می کرده است.

آرانویون (نام خانوادگی وورونوه)

نام خانوادگیِ وورونوه در گوندولین. آرانویون یک نام خانوادگی است. که معنای ان پسر آرانوه است. ( معنای نام پدرش آرانوه «نجیب» است).

آرانوه (پدر وورونوه دریانورد)

الفی از خاندان فین گولفین. اگر چه اطلاعاتی زیادی در مورد او در دست نیست، به نظر می رسد شخصی نجیب از گوندولین بوده است.(یا حداقل معنای اسمش نجیب است. و پسرش وورونوه از اهالی شهر پنهان تورگون بود.)