آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - کمانگیر (لقب به‌لگ اهل دوریات)

کمانگیر (لقب به‌لگ اهل دوریات)

عنوان و لقب به‌لگ از دوریات، فرماندۀ دوریات، کسی که همراه و همدم تورین تورامبار شد و سرنوشتش این بود که به اشتباه توسط دوستش (تورین تورامبار) کشته شود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین - ترجمه نامه شماره 257

سرگذشت خلق سرزمین میانه از زبان تالکین – ترجمه نامه شماره ۲۵۷

در این نامه تاریخچه‌ای از خلق رشته‌افسانه تالکین از زبان خود وی بیان شده است