آخرین مقالات فرهنگنامه

L

لومیون («پسر تاریک و روشن»)

ائول الف تاریک از روشنایی آفتاب بیزار بود. وی در دل سایه‌های جنگل نان الموت می‌زیست و فقط زیر ستارگان از تالارهایش خارج می‌شد. وقتی وی با آره‌دل گوندولینی ازدواج کرد، آره‌دل نیز به تبع آن زندگی در تاریکی‌ها و سایه‌ها را در پیش گرفت. وقتی آره‌دل پسری زایید، نامی در زبان ممنوع نولدور بر وی نهاد: لومیون، «پسر تاریک ...

ادامه مطلب »

چشم بی‌پلک (چشم سائورون)

از فراز رفیع‌ترین پنجره دژ باراد دور، سائورون نگاهی دائمی به زمین‌ها و قلمروهای سرزمین میانه داشت. «چشم بی‌پلک» اشاره به این هوشیاری دائمی دارد. (نه یک چشم سوزان بر بالای برج!)

ادامه مطلب »