آخرین مقالات فرهنگنامه

E

النانوره (نامی برای سرزمین نومه‌‌‌نور)

وقتی که اداین در آغاز دوران دوم به سمت غرب کشتی می‌‌‌راندند، آنها ستارۀ ائارندیل را دنبال کردند تا خانۀ جدیدشان را پیدا کنند. این جزیره به نام‌‌‌های زیادی شناخته ‌می‌شود؛ که در بین آنها نومه‌‌‌نور و وسترنس مشهورترند. اما یکی از آنها به کوئینا النا، به معنای به سوی ستاره است. که اشاره به راهنمایی ستاره برای آوردن اداین ...

ادامه مطلب »

پیرترین (نامی برای مسن ترین‌‌ِ باشندگان)

عنوانی برای دو موجود فوق‌‌‌العاده در سرزمین میانه: تام بامبادیل و چوب ریش ِانت. در پایان دوران سوم هر دوی اینها برای هزاران سال در جهان زندگی کرده بودند، اگر چه با حساب خود بامبادیل او پیرترین است (او گفت اولین بلوط را به یاد می‌آورد، بنابراین با این تعریف باید از پیرترین انت‌‌‌ها نیز پیرتر باشد). تام بامبادیل یک ...

ادامه مطلب »

نژاد مهتر (نخست‌‌‌زادگان)

فرزندان ایلوواتار متشکل از دو نژاد هستند، الف‌ها و انسان‌ها، و از این دو، الف‌ها در جهان بسیار زودتر از انسان‌ها بیدار شدند – در حقیقت هزاران سال زودتر. بنابراین آنها به عنوان فرزندان مهتر ایلوواتار یا نخست‌‌‌زادگان شناخته می‌شوند، و  علاوه بر اینها بسیاری نام‌‌‌های دیگر نیز دارند که باعث تشخیص این رابطه ‌می‌شود مانند: مردم مهتر و اقوام ...

ادامه مطلب »