آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - S - اسکاری (نام روستایی در سرزمین‌های بالادست شایر)

اسکاری (نام روستایی در سرزمین‌های بالادست شایر)

تاریخ‌ها: پس از سال ۱۶۰۱ دوران سوم (به حساب گاه‌شمار شایر، سال اول): تا دوران چهارم پابرجا ماند.

موقعیت: در فاردینگ شرقی شایر

فرهنگ: هابیت‌های شایر

معنا: احتمالاً از «Scar» به معنای «صخرۀ سنگی» گرفته شده است

 

سکونتگاه کوچکی قرار گرفته در منطقه‌ای تپه‌ای که قسمت‌های شمالی فاردینگ شرقی را تشکیل می‌داد، که تپه‌های سنگی اطراف آن نیز نام خود را از آن گرفته‌اند. تالکین این نام را با واژۀ انگلیسی «scar» به معنای «صخرۀ سنگی» مرتبط می‌سازد. بسیاری از سنگ‌های شایر از میان زمین‌های صخره‌ای اطراف اسکری، استخراج می‌شد. در طول جنگ حلقه، معادن اسکری توسط مردان شارکی برای ذخیرۀ چپاول‌های آنها استفاده می‌شد و پس از شکست شارکی، بسیاری از آن توسط هابیت‌های شایر بازیابی شد.

یادداشت‌ها:

تالکین به دلیل قرار گرفتن Scary در بخش صخره‌ای شایر و این حقیقت که این مکان در نزدیکی یک معدن قرار داشت، ارتباطی با «Scar» پیشنهاد می‌کند. او همچنین اشاره می‌کند که این نام در خود شایر بی‌معنی بوده است (احتمالاً به این دلیل که از یک واژۀ انگلیسی دیالکتیک می‌آید و بنابراین، مانند بسیاری از نام‌های مکان‌های شایر، به‌ جای نام اصلی مورد استفادۀ خود هابیت‌های شایر، نشاندهندۀ نام ترجمه‌شدۀ آن‌هاست.)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...