آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - گودال سیاه (نامی برای موریا)

گودال سیاه (نامی برای موریا)

نامی که ندرتاً برای موریا به کار می‌رود. این نام هنگام ترجمه جایگزین نام رایج‌تر شکاف سیاه می‌گردد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...