آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - R - روسگوبل (محل زندگی راداگاست قهوه ای در مرز سیاه‌بیشه)

روسگوبل (محل زندگی راداگاست قهوه ای در مرز سیاه‌بیشه)

خانه‌ی محصور راداگاست قهوه‌ای در مرزهای غربی سیاه‌بیشه. مکان دقیق خانه‌ی او جای بحث دارد اما به نظر می‌رسد در جنوب جنگل و حدود هزار مایلی دول‌گولدور در شمال آن واقع بوده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ ...