آخرین مقالات فرهنگنامه

آینور

گوتموگ (فرمانروای بالروگ‌‌‌ها)

قوی‌‌‌ترین بالروگ‌‌‌ها بود و یکی از خدمتگزاران ارشد ملکور، کسی که قدرت و جایگاهش کم از سائورون نبود، فرمانده‌‌‌ای مکار، حیله‌‌‌گر و جنگجو. گوتموگ اغلب با هم‌نوع‌‌‌های آتشین خود همراه بود. در نیرنایت حداقل چند جین ترول به عنوان محافظ شخصی داشت. اسلحۀ او تبر بزرگ سیاه بود.  الف‌ها اولین بار با او در داگور-نوئین-گیلیات رو به رو شدند، در ...

ادامه مطلب »

خاکستری‌وش (لقب گندالف در میان روهیریم)

«اما همه بشنوید! اینک تا نسل ما پابرجاست من میهمانم را گندالف خاکستری‌وش می‌نامم، خردمندترین مشاوران، گرامی‌ترین سرگردانان…» دو برج، کتاب سوم، فصل ششم: پادشاه تالار زرین یکی از بسیار عناوینی که گندالف داشت و به‌طور ویژه در منطقۀ روهان استفاده می‌شد. در زبان روهیریم معادلِ «شنل خاکستری» یا «کبود ردا» بود. بنا بر برخی منابع، این نام ترجمه‌ای از ...

ادامه مطلب »

سایه بزرگ (لقبی برای مورگوت)

عنوانی کمتر استفاده شده برای مورگوت در دوران اول که تنها یکبار توسط تار-منلدور نومه‌نوری در جنگ‌های بلریاند در برابر سایۀ عظیم شمال به جهت درخواست کمک از اجداد اداینِ خود داده شد. ممکن است این واژه فقط محدود به نومه‌نوری‌ها یا ترجمۀ آدونائیکی از نام مورگوت باشد. در عین حال مدرک دیگری نیز به ثبت نرسیده است.

ادامه مطلب »