خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گوتموگ (فرمانروای بالروگ‌‌‌ها)

گوتموگ (فرمانروای بالروگ‌‌‌ها)

قوی‌‌‌ترین بالروگ‌‌‌ها بود و یکی از خدمتگزاران ارشد ملکور، کسی که قدرت و جایگاهش کم از سائورون نبود، فرمانده‌‌‌ای مکار، حیله‌‌‌گر و جنگجو. گوتموگ اغلب با هم‌نوع‌‌‌های آتشین خود همراه بود. در نیرنایت حداقل چند جین ترول به عنوان محافظ شخصی داشت. اسلحۀ او تبر بزرگ سیاه بود.

 الف‌ها اولین بار با او در داگور-نوئین-گیلیات رو به رو شدند، در نبرد زیر ستارگان، قبل از اولین قیام ماه. در آن جنگ خشم فئانور باعث به جلو کشیده شدن نیروهای نولدور شد، بنابراین تنها با محافظی چند جلوی گوتموگ آمد. او دلیرانه جنگید و اما کافی نبود. سرانجام ارتش نولدور موج خشم بالروگ‌‌‌ها را فرونشاند، ولی زخم‌‌‌های فئانور غیرقابل درمان بود.

بعد از نبرد اول، گوتموگ برای چندین قرن دیده نشد، او از آنگباند آمد برای جنگیدن در نبردی که به نیرنایت آرنویدیاد معروف است؛ پنجمین و آخرین نبرد از جنگ‌‌‌های بلریاند. او با یک ارتش بزرگ آمده بود، و نیروها را از کنار پادشاه بزرگ فین‌گون کنار می‌‌‌راند، و پادشاه را با تبرش کشت. ترول‌‌‌های او به متحد فین‌گون، هورین حمله‌‌‌ور شدند. که او دستگیر شد و در نهایت به آنگباند برده شد.

اما گوتموگ نابودنشدنی نبود، او از حملۀ غافلگیرانۀ مورگوت به شهر پنهان گوندولین را در دست گرفت. در میدان شاه در قلب شهر جلوی ارباب الف اکتلیون درآمد، آن دو در یک دوئل بزرگ جنگیدند، و در پایان گوتموگ و اکتلیون یکدیگر را از پای درآوردند، سرانجام کار یکی از ترسناک‌‌‌ترین اهالی آنگباند به پایان رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...