آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - خداوندگاران والار (هفت والایی که کالبد مذکر گرفتند)

خداوندگاران والار (هفت والایی که کالبد مذکر گرفتند)

 هفت والایی که هنگام ورودشان به آردا کالبدهای مذکر به خود گرفتند، این هفت والا عبارت اند از: مانوه، اولمو، آئوله، اورومه، ماندوس، لورین و تولکاس.

مانوه: شاه برین آردا که بر فراز تانیکوئتیل مسکن دارد. همسر وی واردا است.

اولمو: خداوندگار آب‌ها، که اختیار و حکمرانی دریاها و رودهای آردا را دارد، و به تنهایی در تالارهای زیر دریای بیرونی مسکن دارد.

آئوله: صانع خوانده ‌می‌شود، آئوله بزرگ‌ترین والار در فنون و پیشه‌وری است. همسر وی یاوانا، شهبانوی زمین است.

ماندوس: داور والار و نگهدارنده ارواح کشته شدگان، ماندوس (همچنین نامو خوانده ‌می‌شود) به همراه همسرش وایره در تالارهایش در غرب آمان مسکن دارد.

اورومه: نخجیرگر والار، که اغلب از آمان به سرزمین میانه در آمد و شد بود، و همسر وی وانای همیشه جوان است.

لورین: ارباب مکاشفه‌ها، که اسم حقیقی‌اش ایرمو است، و به همراه همسرش استه در باغ های لورین (که وجه تسیه وی به لورین نیز همین است) مسکن دارد.

تولکاس: آخرین خداوندگاران والار از حیث ورود به آردا است. تولکاس پهلوانی بزرگ و نیرومند است، کنیه وی آستالدو ست، «دلیر». همسر وی نسا، خواهر اورومه است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...