آخرین مقالات فرهنگنامه

آینور

آلدارون (ارباب درختان)

نامی که گاهی برای اورومه ی والا و به نشانه علاقه او به جنگل ها و درختان به کار برده می شد. این نام شکل دیگری از نام مصطلح تر تائورون، ارباب جنگل ها، است که معمولا در میان سیندار برای شکارچی والار به کار می رفت. در حقیقت تردید هایی در مورد صحت و اصالت این نام وجود دارد. ...

ادامه مطلب »

آراتار (بلندمرتبه ترین نیروهای آردا)

«در میان ایشان، نه تن قدرت و حرمتی بسیار داشتند؛ اما یک تن از شمارشان کاسته شد، و هشت تن ماندند، آراتار، بلند پایگان آردا» سیلماریلیون-والاکوئنتا بزرگترین والار هشت تن بودند به نام های مانوه ، واردا، اولمو، یاوانا، آئوله، ماندوس، نیه نا، و اورومه. مانوه به عنوان پادشاه بلندمرتبه ی آردا شد، تمام آن هشت تن در حرمت یکسانی ...

ادامه مطلب »

آلاتار (یکی از جادوگران آبی مفقود شده)

آلاتار یکی از سه جادوگری بود که توسط والار برای مسافرت به سرزمین میانه انتخاب شد. هنگامی که این سه نفر انتخاب شده بودند، یاوانا فرد دیگری به نام آیوندیل را نیز انتخاب کرد(که بعدها راداگاست نامیده شد) تا به آنها بپیوندد. و آلاتار، پالاندو را به عنوان دوستش برگزید تا او را در مسافرت به سرزمین میانه همراهی کند. ...

ادامه مطلب »

آینور (قدسیان)

در آغاز ارو بود. آن یکتا که در آردا او را ایلوواتار می نامند.و او نخست آینور را آفرید. قدسیان را، که  ثمره ی اندیشه اش بودند. و با او بودند پیش از آنکه چیزهای دیگر در وجود آیند.

ادامه مطلب »