G

دروازه‌ی آیزنگارد (گذر گاه محافظت شده ای که به اورتانک منتهی می شد.)

گذر گاهی محکم  که از تنها تونل منحنی شکلی که آیزنگارد و اورتانک را احاطه کرده بود حفاظت می کرد. در مجاورت یک شاهراه و در قسمت جنوبی استحکامات آیزنگارد قرار داشت. در زمانی که سارومان ارباب آیزنگارد بود از این دروازه به شدت محافظت می شد ، اگرچه نهایتا به واسطه‌ی هجوم انت ها شکسته شد.

طبق شواهدی ، سارومان یا از طریق سازه هایی خاص و یا از طریق ورد خواندن به دروازه اش ویژگی خاصی داده بود. سارومان قادر بود صدایش را از دروازه عبور دهد. بنابراین می توانست بدون خطر کردن ، با کسانی که پشت در بودند ارتباط برقرار کند.

دروازه‌ی اربور (دروازه‌ی پیشین تنها کوه)

از سراشیبی های جنوبی تنها کوه ، دو لبه‌ی صخره ای شکل بیرون زده است. و دره ای تنگ در جایی که شهر  دال بنا شده است ، ایجاد کرده است. در راس این دره ، ورودی منحنی شکل و پهن قلمرو زیر کوه قرار داشت ، به نام دروازه‌ی اربور. در بیرون از دروازه ، رودی جریان داشت که به رودخانه‌ی روان منتهی می شد.

دروازه ، مکان حداقل دو راه بندان بود. در سالی که پادشاه تورین ، تنها کوه را فتح کرد ، یک دیوار محکم در سر تا سر ورودی دروازه بنا کرد . اگرچه در آن زمان جنگی در نمی گرفت اما او قطعا می بایستی از خانه‌ی قدیمی اش در مقابل انسان ها و الف ها دفاع می کرد. جانشینش ، داین پا آهنی خوش شانس نبود . او در طول جنگ حلقه ، دقیقا در ورودی دروازه درگیر جنگ شد ، اما دروازه  ، جان مردمش را نجات داد.

گارولف (یکی از سواران روهان که توسط ارک ها کشته شد)

یکی از مردم روهان ، گارولف (به معنای گرگ نیزه دار) یک قسمت از ایورد بود که ایومر او را به شمال فرستاد تا جلوی ارک های موردور را بگیرد. هنگامی که سواران  توسط دشمنشان در نزدیکی جنگل فنگورن گرفتار شدند ، جنگی در گرفت. ارک ها شکست خوردند اما ۱۵ نفر از مردان ایومر در آن جنگ ناپدید شدند. گارولف یکی از آن ۱۵ نفر بود. اما اسب بی سوارش هاسوفل نقش مهمی را ایفا کرد. ایومر آن را به آراگورن قرض داد . همو که به مدت ۷ روز از هاسوفل به جای گارولف استفاده کرد.

گاردنر (فرزندان سم گمجی باغبان)

خانواده ا‌ی هابیت که از اولاد سم گمجی هستند. نامشان را از شهرتشان ، باغبان و به خصوص دوباره آباد کردن شایر پس از جنگ حلقه  گرفته اند. باغبانان در دوره‌ی چهارم ، تبدیل به یکی از مهمترین خانواده ها در شایر شدند. اما در مورد خصوصیات آنها اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم. چیزی که قابل توجه است ، تاثیر پیوسته‌ی آنها در امور هابیت های شایر است. این حاکی از آن است که شاید بعضی از اعضا به عنوان مایورها راه جدشان سم وایز را ادامه داده اند.

چگونگی تاسیس خانواده‌ی گاردنر کمی مبهم است . بدون شک سم وایز خودش مؤسس این خانواده بوده است. او یک بار (در دوره‌ی کهن سالی اش) سم باغبان نامیده شد. چیزی که ثابت می کند سم خودش این نام را به جای گمجی برگزیده است. به عبارت دیگر ، شجره نامه‌ی او نشان می دهد که تنها یکی از فرزندانش ، یعنی فرزند بزرگش فرودو ، این نام را بر خود نهاده است.

بنابراین به نظر میرسد که او شاخه‌ی باغبانان را تاسیس کرده است. چیزی که نا معلوم است آن است که آیا فرودو تنها باغبان در میان ۱۳ فرزند سم بوده است یا خیر . یا اینکه آیا دیگر برادران و خواهرانش از این نام استفاده کرده اند یا نه.