آخرین مقالات فرهنگنامه

مکان های دیگر

جادۀ بای‌واتر (راهی به بای‌واتر و نواحی پایین آن)

جاده‌ای که از جادۀ شرقی جدا شده و کمی به سمت غرب در جهت ناحیۀ مرزی که سنگ‌های سه گانه فاردینگ نامیده می‌شد متمایل می‌گردید و سر انجام به بای‌واتر که نام جاده از آن گرفته شده است، متصل می‌شد و از آنجا تا هابیتون ادامه می‌یافت. در آنجا مسافران به راست می‌پیچیدند و از روی پلی که برروی آب ...

ادامه مطلب »

دروازه باک‌لند (دروازه شمالی باک‌لندی‌ها)

وقتیکه مسافری شایر را از طریق پل برندی‌واین ترک گوید به قسمت شمالی انتهای حصار بزرگ می‌رسد. این حصار در کنار جاده ادامه داشت و به رود برندی‌واین می‌رسید. درحصار واقع در این نقطه یک دروازه نگهبانی وجود داشت که به باک‌لند قلمرو شرقی شایر منتهی می‌شد.

ادامه مطلب »

پل خزد-دوم (راه ورودی به تالار دوّم)

پل باریکی بر روی شکاف (بین صخره‌ها) حول و حوش دروازه شرقی شهر دورف‌ها، که بخشی از استحکامات خزد-دوم باستانی محسوب می‌شد و اغلب به خاطر محلی که گندالف و بلای جان دورین با یکدیگر به پیکار پرداختند مشهور می‌باشد. نام دیگر این پل، پل دورین است.

ادامه مطلب »