مکان های دیگر

بارگاه چشمه (چمنی که درخت مرده بر روی آن قرار داشت)

فضایی سبز قبل از درب ورود به سالن کارگزاران گوندور، محوطه بر فراز بالاترین قسمت میناس تیریت قرار داشت و توسط نگهبانان ارگ، محافظت می‌شد. در مرکز آن یک چشمه و استخر بود و بر فراز استخر، در بیشتر طول تاریخ میناس تیریت شاخه های درخت سپید گسترش یافته بود. هنگامی که درخت سپید در پایان حکومت بلکتور دوم خشک ...

ادامه مطلب »

آتراد آنگرین (گدارهای آیزن)

نام الفی برای گدار های رودخانه ایزن که در چند مایلی جنوب آیزنگارد قرار داشت. این نقطه جایی بود که در آن جاده بزرگ از گوندور به آرنور از رودخانه عبور میکرد، و اینجا بود که روهیریم و ارتش سارومان دو نبرد سهمگین در جریان جنگ حلقه داشتند. آتراد آنگرن صورت مفرد بوده و شکل جمع آن به صورت اتراید ...

ادامه مطلب »

آروسیاخ (گدارهای آروس)

گداری در محدوده ی بالایی رودخانه ی آروس، که مسیر طولانی و خطرناک نان دونگورتب به سمت شرق در سرزمینهای غربی بلریاند در آنجا قرار دارد.

ادامه مطلب »

آندروت (پناهگاه الفهای خاکستری میتریم)

بعد از فاجعه‌ی نیرنایت-آرنویدیاد (نبرد اشک های) سرزمین شمالی دورلومین بوسیله استرلینگهای در خدمت مورگوت بتاراج رفت. الفهای خاکستری که در میتریم ساکن بودند ابتدا در تپه ها پناه گرفتند، سپس رهبرشان آنایل آنان را به غارهای آندروت هدایت کرد، که سالهای در خفا در آنجا زیستند. در میان آنان تور جوان تحت سرپرستی آنایل تا شانزده سالگی زندگی کرد. ...

ادامه مطلب »

غارهای ناروگ (غارهای زیر فاروتِ بلند)

مجموعه غارها در غرب بلریاند در میان پرتگاه‌هایی که بر ساحل غربی رود ناروگ (که در زیر تپه‌های فاروتِ بلند جربان داشت) سربرافراشته بودند. در دوران قبل از بازگشت نولدور به سرزمین میانه، این غارها بوسیله دورفهای خرد حفاری و مسکونی شده بود، که به آنجا نام نولوکیزدین داده بودند. آنان تا زمان آمدن فینرود در ناروگ مشغول حفاری بودند. ...

ادامه مطلب »