آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - دروازه باک‌لند (دروازه شمالی باک‌لندی‌ها)

دروازه باک‌لند (دروازه شمالی باک‌لندی‌ها)

وقتیکه مسافری شایر را از طریق پل برندی‌واین ترک گوید به قسمت شمالی انتهای حصار بزرگ می‌رسد. این حصار در کنار جاده ادامه داشت و به رود برندی‌واین می‌رسید. درحصار واقع در این نقطه یک دروازه نگهبانی وجود داشت که به باک‌لند قلمرو شرقی شایر منتهی می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...