آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - دروازه باک‌لند (دروازه شمالی باک‌لندی‌ها)

دروازه باک‌لند (دروازه شمالی باک‌لندی‌ها)

وقتیکه مسافری شایر را از طریق پل برندی‌واین ترک گوید به قسمت شمالی انتهای حصار بزرگ می‌رسد. این حصار در کنار جاده ادامه داشت و به رود برندی‌واین می‌رسید. درحصار واقع در این نقطه یک دروازه نگهبانی وجود داشت که به باک‌لند قلمرو شرقی شایر منتهی می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...