آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - پل قوس‌های سنگی (نام قدیمی پل برندی‌واین)

پل قوس‌های سنگی (نام قدیمی پل برندی‌واین)

وقتیکه این پل هنوز در قلمرو پادشاهی آرتداین قرار داشت به آن قوس‌های سنگی می‌گفتند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...