آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بریتیاخ (گدار شمالی رود سیریون)

بریتیاخ (گدار شمالی رود سیریون)

گداری بالاتر از پایآب‌های شمالی رود سیریون که درشمال جنگل بره‌تیل و در حواشی ناحیه دیمبار قرار داشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...