خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مکان های دیگر (برگه 10)

مکان های دیگر

ناردول (سومین فانوس گوندور)

ایلناخ دومین فانوس در خارج میناس تریت بود، اما ستیغ کوه‌ها نوک تیز بود و ساخت فانوس درخشان را مشکل می‌ساخت.

ساخت مکان فانوس بعدی به سمت غرب چندان مشکل‌‌ساز نبود چرا که بر روی ستیغ پهن کوه‌های سفید قرار گرفته بود و ایستگاه نگهبانی که در آن مکان قرار داشت می‌توانست به هنگام نیاز، آتش بزرگی فراهم کند. به این دلیل بود که سومین فانوس را ناندور می‌نامیدند که به معنای آتش نوک تپه بود. زیرا آتش فانوس چنان درخشان بود که از صدها مایل دورتر دیده می‌شد.

نارخوست (یکی از برج‌های نیش)

برج غربی در میان دو برجی که با نام دندان موردور شناخته می‌شوند، که هر کدام در یک سمت تپه‌های اطراف دروازه سیاه مورانون پابرجا هستند و از ورودی شمال غربی موردور محافظت می‌کنند.

نارخوست و همتای آن کارخوست در اصل توسط اهالی گوندور ساخته شدند تا محافظ موردور بعد از اولین سقوط سائورون باشند.

وقتی توان گوندور ضعیف گشت، نارخوست رها شد و به تدریج رو به نابودی نهاد تا آن که سائورون به سرزمین باستانی خویش بازگشت، نیروهای او هر دو برج محافظ را تصرف کردند و آن‌ها را تعمیر نمودند، و بدین ترتیب در جنگ حلقه، یکی از نقاطی بودند که سائورون جهت حفاظت از خود به کار می‌برد.

نان دوهیریون (دره ی دیمریل)

دره‌ای واقع در جنوب شرقی خزد-دوم، جایی که دریاچه‌ی خلد-زارام در آن قرار دارد. این منطقه محل اصلی نبرد سرنوشت‌ساز بین دورف‌ها و اورک‌ها بود.

نان کورونیر (دره‌ی سارومان ساحر)

این نام را اواخر دوران سوم به جنوبی‌ترین دره در کوهپایه کوه‌های مه‌آلود، جایی که آیزن‌گارد برجاست دادند. این نام از کورونیر، نام الفی سارومانِ ساحر که در آن‌جا ساکن بود گرفته شده.

کاراخ آنگرن (گذرگاه میان گورگوروت و اودون)

گذرگاهی در شمال غرب موردور که در زبان انسان‌ها آیزن ماوت نیز خوانده می‌شد. (هر دو نام به معنی آرواره های آهنی است) جایی که دامنه های افل دوات و ارد لیتوی به هم می‌رسند و تنها مسیر باریکی بین فلات گورگوروت و دره کوچک اودون باقی می‌ماند.

به عنوان مسیری به به سمت دروازه های سیاه مورانون، کاراخ آنگرن دارای استحکامات بسیار بود و روی صخره های اطراف آن قلعه‌ها وبرج های دیدبانی قرار داشت. در طول مسیر نیز دیوار بزرگی ساخته شده بود و در مدخل آن خندق عمیقی حفر شده بود که تنها یک پل روی آن قرار داشت.