آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اخاد (اردوگاه بر روی آمون رود)

اخاد (اردوگاه بر روی آمون رود)

شکل کوتاه شدۀ نام اِخاد آی سدرین (اردوگاه مومنان) می‌‌‌باشد، بنابراین اخد به سادگی معنای اردوگاه را می‌دهد. این نامی بود که به ساکنان آمون رود که به واسطۀ تورین و به‌‌‌لگ در سرزمین کمان و کلاهخود جمع شده بودند داده شده بود. اِخاد در اصل اقامتگاه پنهان میم، دورف خُرد، کسی که آن  را به تورین و پیروانش جزیه داد می‌‌‌باشد. پس از آنکه قدرت تورین در منطقه گسترش یافت، راههای مخفی به سمت اردوگاه به صورت محرمانه بسته شدند و فقط همراهان اصلی مسیرشان را به سوی اردوگاه روی تپه می‌دانستند. این راز در نهایت توسط میم به اورک‌ها افشا شد که منجر به سقوط «اخاد-آی-سدرین» و دستگیری تورین شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...