خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مکان های دیگر (برگه 11)

مکان های دیگر

کالن هاد (ششمین برج دیدبانی گوندور)

در چند مایلی شرق جنگل فیرین گودی کم عمقی در کوهپایه های کوهستان سفید قرار داشت. مشرف بر این ناحیه دو تا از دیدبانی‌های گوندور، مین ریمون در غرب و کالن هاد در شرق، قرار داشتند. کالن هاد ششمین دید بانی از هفت دید بانی گوندور بود که در دید رس دید بانی هفتم در هالی فیرین بر فراز مرزهای روهان قرار داشت.

تالکین هیچگاه معنای دقیق کالن هاد را بیان نکرده است اما به نظر می‌رسد ریشه الفی به معنای پشته سبز داشته باشد. این نام ممکن است با کاله ناردون، نام باستانی روهان، که مرزهای آن در چند مایلی پشته قرار دارد مرتبط باشد.

کالاکیریا (گذرگاه نور)

شکافی است که در میان کوه های پلوری ایجاد شده بود تا نور دو درخت بتواند از میان آن بتابد. شهر الفی تیریون در نزدیکی منتهی الیه شرقی آن قرار داشت.

کابد-ان-آراس (پرتگاه آهو)

شکاف باریکی روی رودخانه تی گلین. در اینجا بود که تورین تورامبار گلائرونگ اژدها را از پا در آورد.

کابد نایر آمارت (پرتگاه تقدیر هولناک)

شکاف رودخانه ای که در زمان‌های پیشین به نام کابد ان آراس (پرتگاه آهو) شناخته می‌شد، زیرا به قدری باریک بود یک آهو می‌توانست از یک دیواره به دیواره دیگر از روی رودخانه تی گلین که در پایین جریان داشت بپرد. در اینجا بود که تورین از رودخانه گذشت و موفق شد گلائرونگ اژدها را از پا در آورد، اما در حالی که پس از این پیروزی بیهوش افتاده بود، همسرش نی نیل از هیولای در حال مرگ شنید که او در واقع نیه نور، خواهر تورین است. بر اثر جنون ناشی از این خبر هولناک او خود را به داخل شکاف انداخت و رودخانه جسدش را با خود برد. از آن پس این این آبکند به نام کابد نایرآمارت، پرتگاه تقدیر هولناک، نامیده شد.

معبر ویتی (مسیری که کنار ویتی‌ویندل می‌رود)

مسیری که در ساحل غربی رود ویتی‌ویندل می‌رود به اعماق جنگل قدیمی می‌رسد. در انتهای شمالی آن، جاده به سمت خانه‌ی تام بامبادیل می‌رود و احتمالاً به دست خود او در جریان سفرهایش به سوی رودخانه ساخته شده بود. (گرچه درختان جنگل نیز عادت داشتند هر از گاه مسیرهای خاص خود را بسازنند.) معبر ویتی (ویتی کلمه‌ای قدیمی برای درخت بید است) در زمستان مورد استفاده قرار نمی گرفت ولی در بهار، گلدبری، دختر رودخانه، برای بازگشت به رود و آبتنی در آب‌هایش از این جاده استفاده می کرد.