آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - جاده شرقی (جاده‌‌‌ای که شایر را به سمت اریادور سوق می‌‌‌داد)

جاده شرقی (جاده‌‌‌ای که شایر را به سمت اریادور سوق می‌‌‌داد)

موقعیت:

متصل کنندۀ غرب به شرق از میان بخش‌‌‌های شمالی اریادور.

نامی که ساکنان سرزمین شایر برای جادۀ باستانی برگزیده بودند که از سرزمین شرقی از میان شایر عبور می‌‌‌کرد و به سرزمین‌‌‌های جنگلی اریادور و آنسوی آن راه می‌‌‌یافت. (گرچه خود هابیت‌‌‌ها ندرتاً به دورتر از سرزمین بری سفر نمی‌کردند)

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...