آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: East Road

آرشیو برچسب: East Road

جاده شرقی (جاده‌‌‌ای که شایر را به سمت اریادور سوق می‌‌‌داد)

موقعیت: متصل کنندۀ غرب به شرق از میان بخش‌‌‌های شمالی اریادور. نامی که ساکنان سرزمین شایر برای جادۀ باستانی برگزیده بودند که از سرزمین شرقی از میان شایر عبور می‌‌‌کرد و به سرزمین‌‌‌های جنگلی اریادور و آنسوی آن راه می‌‌‌یافت. (گرچه خود هابیت‌‌‌ها ندرتاً به دورتر از سرزمین بری سفر نمی‌کردند)

ادامه مطلب »