آخرین مقالات فرهنگنامه

G

گونداباد (پایتخت اورک‌های شمالی)

کوهستانی در مجاورت قسمت‌های شمالی کوهستان مه آلود و کوهستان خاکستری که اورک‌های شمال آن را به عنوان پایتخت برگزیده بودند. یادداشت‌ها: در کتاب تاریخچه هابیت، جان دی. رِیتلیف گمان می‌زند که این نام در اصل از زبان الفی نشأت گرفته است و شاید بتوان آن را چیزی مانند «تقاطع‌گاهِ صخره‌ها» تفسیر کرد (احتمالاً با توجه به این موضوع که ...

ادامه مطلب »

مرغ نوروزی (نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی)

نامی کلی برای گونه‌های متعددی از پرندگان دریایی که در سواحل سرزمین میانه و نومه‌نور، به همین فراوانی امروز پیدا می‌شدند. گفته شده است که ناله‌های مرغان دریایی، اشتیاق به دریا را در دل الف‌ها بیدار می‌کرد.

ادامه مطلب »

خلیج لون (شاخابه عظیم شمالی سرزمین میانه)

خلیجی طویل در سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه که به دریای بزرگ می‌رسید. رود لون به پایانۀ شرقی آن می‌ریخت، و خلیج به آرامی تا دویست مایل بیشتر به سمت غرب گسترده بود. قبل از اینکه به دریای بزرگ برسد، دو تو رفتگی عظیم هم از شمال و هم از جنوب دارد که پایانه غربی که به دریا می‌ریزد را باریک ...

ادامه مطلب »

خلیج لون (خور شمالی عظیم در دریای بزرگ)

خلیجِ دریای بزرگ، جایی که رود لون به آن می‌ریخت. این خلیج سرزمین فورلیندون و هارلیندون را از یکدیگر جدا می‌کرد. میت‌لوند، بندرگاه‌های خاکستری در پایانۀ شرقی این خلیج واقع بود.

ادامه مطلب »

گویلین (فرمانروایی اهل نارگوتروند)

الفی از نژاد اصیل الف‌های نارگوتروند و پدر دو الف مشهور گویندور و گلمیر. در نوشته‌های تالکین اشاره مستقیمی به او نشده است. نهایت چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که به نظر نمی‌رسد اقامتگاه او در نارگوتروند بوده باشد، اما علت این قضیه بر ما پوشیده است. هرچند که ما چیزهای کمی از زندگی گویلین می‌دانیم، اما پسران او ...

ادامه مطلب »