خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گویلین (فرمانروایی اهل نارگوتروند)

گویلین (فرمانروایی اهل نارگوتروند)

الفی از نژاد اصیل الف‌های نارگوتروند و پدر دو الف مشهور گویندور و گلمیر. در نوشته‌های تالکین اشاره مستقیمی به او نشده است. نهایت چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که به نظر نمی‌رسد اقامتگاه او در نارگوتروند بوده باشد، اما علت این قضیه بر ما پوشیده است.

هرچند که ما چیزهای کمی از زندگی گویلین می‌دانیم، اما پسران او تأثیر بزرگی در تاریخ الف‌ها داشتند. قتل و مثله کردن گلمیر، برادر گویندور، خشم آتشین گویندور را برانگیخت و جرقۀ نیرنایت آرنویدیاد را زد. و سالها بعد از آن نبرد خونین، او تورین تورامبار را به نارگوتروند برد که آغاز زنجیره‌ای از اتفاقات بود که به نابودی آن قلمرو ختم شد.

یادداشت‌ها:

ما هیچ تاریخی از گویلین نداریم، اما این موضوع که پسران او در نبردهای مؤخر بلریاند جنگیدند می‌تواند این موضوع را به ما نشان بدهد که او باید تا قبل از سال چهارصد دوران اول زنده بوده باشد (و معقول است که فکر کنیم در سالیان دو درخت هم زنده بوده است). به او هیچ اشاره مستقیمی در داستان‌های دوران اول ن‌می‌شود، و به نظر می‌رسد که پسران او جایگاه و مقام او را در نارگوتروند به ارث برده‌اند (هرچند که این موضوع حدس و گمان است). در این صورت می‌توانیم این فرضیه را هم مطرح کنیم که او در سری نبردهای بلریاند کشته شده است یا حتی در آمان مانده و به سرزمین میانه نیامده است، اما پسران او به همراه فین‌رود راهی سرزمین میانه شده‌اند.

هر دو پسر گویلین، گویندور و گلمیر، از اشراف‌زادگان نارگوتروند بوده‌اند. این موضوع می‌تواند این فرضیه را مطرح کند که خود گویلین یک فرمانروا یا امیری بلندمرتبه، یا حداقل یکی از دنبال‌کنندگان بلندمرتبه فین‌رود در آمان بوده است. بااین‌حال این موضوعات هیچگاه به طور صریح بیان نشده است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...