خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - خلیج لون (شاخابه عظیم شمالی سرزمین میانه)

خلیج لون (شاخابه عظیم شمالی سرزمین میانه)

خلیجی طویل در سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه که به دریای بزرگ می‌رسید. رود لون به پایانۀ شرقی آن می‌ریخت، و خلیج به آرامی تا دویست مایل بیشتر به سمت غرب گسترده بود. قبل از اینکه به دریای بزرگ برسد، دو تو رفتگی عظیم هم از شمال و هم از جنوب دارد که پایانه غربی که به دریا می‌ریزد را باریک می‌کند.

در پایانۀ شرقی آن میت‌لوند واقع است، بندرگاه‌های خاکستری مشهور گیردان. کمی غرب‌تر، خلیج سرزمین لیندون را به بخشِ فورلیندون در شمال و هارلیندون در جنوب تقسیم می‌کند. همچنین در سواحل خلیج، دو بندرگاه الفی دیگر به نام فورلوند (در سواحل شمالی) و هارلوند (در سواحل جنوبی) وجود داشتند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...