آخرین مقالات فرهنگنامه

G

ملخ

حشراتی که در چمن‌‌‌ها و غلات زندگی می‌‌‌کنند. بیشتر به خاطر صدایشان و پاهای بلند عقبین خود مورد توجه هستند، که به آنها اجازۀ جهش از فواصل دور را می‌دهد. ملخ ها از نزدیک به جیرجیرک و باتلاق‌‌‌ها نیز مربوط می‌‌‌شوند. ملخ‌‌‌ها به صراحت به عنوان یک گونۀ سرزمین میانه به شمار نمی‌‌‌روند اما ما نتیجه می‌‌‌گیریم که باید قابل ...

ادامه مطلب »

گرام (هشتمین شاه روهان)

پسر دئور و پدر هلم پتک‌‌‌مشت، کسی که هشتمین فرمانروای روهان و ارباب مارک بود. سلطنت او همزمان با نبرد دربرابر دون‌‌‌لندی‌‌‌ها دشمن قدیمی روهیریم بود، که آیزنگارد را در زمان پدرش اشغال کرده بودند و به جنگ، اذیت و آزار روهیریم ادامه می‌‌‌دادند.

ادامه مطلب »

گوتموگ (فرمانروای بالروگ‌‌‌ها)

قوی‌‌‌ترین بالروگ‌‌‌ها بود و یکی از خدمتگزاران ارشد ملکور، کسی که قدرت و جایگاهش کم از سائورون نبود، فرمانده‌‌‌ای مکار، حیله‌‌‌گر و جنگجو. گوتموگ اغلب با هم‌نوع‌‌‌های آتشین خود همراه بود. در نیرنایت حداقل چند جین ترول به عنوان محافظ شخصی داشت. اسلحۀ او تبر بزرگ سیاه بود.  الف‌ها اولین بار با او در داگور-نوئین-گیلیات رو به رو شدند، در ...

ادامه مطلب »

گوتموگ (نایب مورگول در نبرد په‌له‌نور)

او نایب فرمانروای نزگول در نبرد میدان‌های پله‌‌‌نور بود ، وی فرماندهی نیروهای میناس مورگول را پس از شکست فرماندهشان بر عهده گرفت. در حقیقت چیز زیادی دربارۀ او وجود ندارد، حتی به شکل قطعی نمی‌‌‌توان گفت که از کدام شاخه و نژاد بوده. تنها اقدام ثبت شدۀ وی حضور در نبرد دشت‌‌‌های پله‌‌‌نور می‌‌‌باشد، پس از کشته شدن اربابش ...

ادامه مطلب »

گورتول (ژنده‌‌‌خود، نامی که تورین بر خود نهاده بود)

تورین القاب زیادی داشت که ژنده‌‌‌خود یکی از آن ها بود، منصوب شده توسط وی به عنوان فرمانده دور-کوئارتول در اشاره به اژدهاخود متعلق به دور-لومین.

ادامه مطلب »