خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گوتموگ (نایب مورگول در نبرد په‌له‌نور)

گوتموگ (نایب مورگول در نبرد په‌له‌نور)

او نایب فرمانروای نزگول در نبرد میدان‌های پله‌‌‌نور بود ، وی فرماندهی نیروهای میناس مورگول را پس از شکست فرماندهشان بر عهده گرفت.

در حقیقت چیز زیادی دربارۀ او وجود ندارد، حتی به شکل قطعی نمی‌‌‌توان گفت که از کدام شاخه و نژاد بوده. تنها اقدام ثبت شدۀ وی حضور در نبرد دشت‌‌‌های پله‌‌‌نور می‌‌‌باشد، پس از کشته شدن اربابش و در پاسخ به ورود روهیریم، او نیروهای ذخیرۀ خود از اوسگیلیات را به نبرد اصلی فراخواند، اما طبیعت گوتموگ و نقش او هنوز هم در مرحلۀ گمانه‌‌‌زنی است.

یادداشت‌ها:

دقیقا یکبار در ارباب حلقه‌‌‌ها به نام گوتموگ اشاره شده است. با این حال مطلقاً هیچ سرنخی از نژاد او نیست. گوتموگ می‌‌‌توانسته است یکی از نزگول باشد، این مسئله غیر ممکن نیست، اما در یادداشت‌های سم و فرودو وجود دارد که زمانی که شاه جادوپیشه نیروهایش را از میناس مورگول رهبری می‌‌‌کرد فقط یک نزگول به عنوان پشتیبانی وجود داشت.

عده‌‌‌ای بر این باورند که گوتموگ یک انسان بوده است. ما می‌‌‌دانیم فرمانده‌‌‌ای از باراد-دور یک انسان از نژاد نومه‌نوری‌‌‌های سیاه بوده است.

ایدۀ اورک بودن گوتموگ هم کاملاً قابل قبول نیست، اما باز هم نمی‌‌‌توان این را رد کرد، در نهایت می‌‌‌توان گفت اطلاعات و شواهد زیادی دربارۀ گوتموگ وجود ندارد.

برای اطلاعات بیشتر مقاله «گوتموگ کیست و چه نژادی دارد؟» را بخوانید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

میت‌ریم (منطقه‌ای در جنوبی‌ترین نقطۀ هیت‌لوم)

منطقه‌ای در هیت‌لوم که دور تا دور آن توسط کوهستان ارد وترین و کوهستان میت‌ریم ...