آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gothmog 2

آرشیو برچسب: Gothmog 2

گوتموگ (نایب مورگول در نبرد په‌له‌نور)

او نایب فرمانروای نزگول در نبرد میدان‌های پله‌‌‌نور بود ، وی فرماندهی نیروهای میناس مورگول را پس از شکست فرماندهشان بر عهده گرفت. در حقیقت چیز زیادی دربارۀ او وجود ندارد، حتی به شکل قطعی نمی‌‌‌توان گفت که از کدام شاخه و نژاد بوده. تنها اقدام ثبت شدۀ وی حضور در نبرد دشت‌‌‌های پله‌‌‌نور می‌‌‌باشد، پس از کشته شدن اربابش ...

ادامه مطلب »