آخرین مقالات فرهنگنامه

G

خانواده باغبان (اعقاب سام‌وایز گمگی باغبان)

خانواده‌ا‌ی هابیت که از اولاد سام گمگی هستند. نامشان را از شهرتشان، باغبانی و به خصوص دوباره آباد کردن شایر پس از جنگ حلقه گرفته‌اند. باغبانان در دورۀ چهارم، تبدیل به یکی از مهم‌ترین خانواده‌ها در شایر شدند. اما در مورد خصوصیات آنها اطلاعات بسیار کمی در اختیار داریم. چیزی که قابل توجه است، تاثیر پیوستۀ آنها در امور هابیت‌های ...

ادامه مطلب »

گمیجی (شکل اصلی نام گمجی)

یک نام خانوادگی هابیت. به نظر می‌رسد نخستین بار در نام «بابا گمیجی»، لقب هاب گمیجی از تایفیلد استفاده شده است. پسرش هابسون، این نام را به شکلی تغییر یافته دریافت کرد. او به گمجی طناب‌باف شهرت داشت. و آن شکل از نام، به نوه اش سام رسید.

ادامه مطلب »

خانواده گمجی (خانواده‌ا‌ی هابیتی از روستای گم‌ویچ)

یکی از خانواده‌های قدیمی شایر. در اصل، این نام از روستای گم‌ویچ گرفته شده است. سام‌وایز گمگی یکی از یاران حلقه، مشهورترین عضو این خانواده است. از او دو خانوادۀ دیگر یعنی فربرن‌ها و باغبانان بوجود آمدند.

ادامه مطلب »

گالناس شیرین (نامی گوندوری برای علف چپق)

یکی از نام‌های شناخته شده برای این گیاه در میان هابیت‌ها، علف چپق است. منشا برگی که آنها از آن در چپق‌هایشان استفاده می‌کنند. اگرچه هنر کشیدن چپق به هابیت‌ها متعلق است، اما این گیاه از مناطق گرمسیر جنوب و از گوندور می‌آید. این گیاه توسط اجداد گوندوری‌ها ، یعنی نومه‌نوری‌ها از سوی جزیره‌شان در سمت غرب به آنجا برده ...

ادامه مطلب »

گور فرزندان هورین (سرزمین‌‌‌ جنگلی بره‌‌‌تیل)

خاندان هورین توسط ملکور نفرین شده بود. و مخصوصا پسرش تورین به هرکجای سرزمین میانه که قدم می‌‌‌گذاشت فاجعه می‌‌‌آفرید. بخاطر غرور و تکبر تورین بود که پادشاهی نارگوتروند سقوط کرد. و بعد از مدت زمانی سرگردانی در سرزمین‌‌‌های شمالی که میهن‌‌‌اش بود، به بره‌‌‌تیل درآمد و مردمان آنجا او را پذیرفتند. چندی پس از ورود او به بره‌‌‌‌‌‌تیل، اتفاق ...

ادامه مطلب »