جنگل ها

آرتورین (منطقه ای از دوریات شرقی)

شرقی ترین بخش جنگل های دوریات، سرزمینی باریک بود که از قسمت بزرگترِ جنگل رگیون بوسیله ی رودخانه ی آروس و از دشت های صاف در شرق، توسط کلون جدا شده بود. در زمان اولین نبرد از نبردهای بلریاند، بسیاری از بازماندگان ناندور از نبرد فرار کردند تا در دوریات، پناهنده شوند و در آتوریِن بود که بسیاری از آنها در آنجا اقامت گزیدند.

آمبارونا (نام قدیمی جنگل فنگورن)

یکی از نام هایی که چوب ریش بر جنگل فنگورن نهاد. آمبارونا نامی بود قدیمی که به دورانی که اریادور پر از جنگل شده بود باز ‌می‌گردد. زمانی که درختان از تپه های دامنه‌ی کوه ارد لوئین تا کوهستان مه آلود امتداد یافتند. در آن زمان فنگورن تنها قسمت شرقی آن جنگل بسیار برزگ را تشکیل می‌داد. و نام آمبارونا (به معنای «سرزمین شرقی» و یا «به سوی طلوع») بر این موضوع دلالت دارد.

آلدالومه (یکی از نام های جنگل فنگورن)

یکی از نام های شاعرانه ای که توسط چوب ریش بر خانه‌ی جنگلی اش نهاده شده است. جنگلی که بیشتر با نام فنگورن یا جنگل انت شناخته میشود. آلدالومه یک اصطلاح الفی است به معنای «درخت سپیده دم»، که به تاریکی عمیقی که در زیر شاخه های کهن درختان فنگورن نهفته است اشاره دارد.

چت وود (جنگل ناحیه بری)

جنگل پهناوری که در شمال و شرقه تپه بری قرار داشت. دهکده آرچست در میان درختان کناره آن بنا شده بود.

نوات (بیشه‌ای در جنوب نوراست)

سرزمین جنگلی که در طول کوهپایه‌های جنوبی ارد وترین تا جنوب نوراست ادامه می‌یابد. درختان بیشه‌ی نوات از سرچشمه‌ی رود ننینگ در شرق تا دوردست‌ها و بالادست سرچشمه‌ی رودخانه‌های گین‌‌گلیت و ناروگ گسترده بود. تور و ورونوه به هنگام سفر از والیمار به گوندولین در شرق از میان این بیشه عبور کردند. گرچه مکان بیشه‌ی نوات به خوبی مشخص است نمی‌توان آن را بر روی نقشه‌ی منتشر شده در سیلماریلیون پیدا کرد.

نکته:

  1. به نظر می‌رسد که عناصر تشکیل دهنده‌ی این اسم، به معنای «پایین» و ath به معنای «تعداد زیاد – دسته» ‌باشد اما مشکل بتوان تشخیص داد چگونه این دو لغت با یکدیگر جور شده‌اند. لغت معمولاً تداعی کننده‌ی پایین آمدن یا غروب خورشید در غرب است و بنابراین معنی آن می‌تواند این‌گونه باشد که این بیشه‌ها در غرب بلریاند روییده‌اند.