آخرین مقالات فرهنگنامه

جنگل ها

وادی بیدبن‌ها (جنگل بید نان تاترن)

چندین مایل به طرف شمال مصب‌های سیریون، آب‌های این رودخانه با پیوستن به ناروگ قوت می‌گرفتند. جایی که این دو رودخانه به یکدیگر می‌پیوستند، سرزمینی پر گُل وجود داشت، که پر از درختان بیدی بود که در امتداد سواحل رود سیریون کشیده می‌شد. آن جا نان تاترن بود، وادی بیدبُن‌ها که به عنوان یکی از زیباترین مکان‌های سرزمین میانه شهره ...

ادامه مطلب »

گور فرزندان هورین (سرزمین‌‌‌ جنگلی بره‌‌‌تیل)

خاندان هورین توسط ملکور نفرین شده بود. و مخصوصا پسرش تورین به هرکجای سرزمین میانه که قدم می‌‌‌گذاشت فاجعه می‌‌‌آفرید. بخاطر غرور و تکبر تورین بود که پادشاهی نارگوتروند سقوط کرد. و بعد از مدت زمانی سرگردانی در سرزمین‌‌‌های شمالی که میهن‌‌‌اش بود، به بره‌‌‌تیل درآمد و مردمان آنجا او را پذیرفتند. چندی پس از ورود او به بره‌‌‌‌‌‌تیل، اتفاق ...

ادامه مطلب »

بیشه خاکستری (جنگل زیر آمون دین)

بیشه‌ای که در میان کوه میندولوین و تپۀ آمون دین روییده بود. این بیشه، دورافتاده و در قسمت شرقی جنگل عظیم دروادان قرار داشت، جایی که باقی‌ماندۀ درواداین در دوران سوم در آنجا زندگی می‌کردند. درختان آن بیشه، ورودی شرقیِ جادۀ باستانی و فراموش شدۀ درۀ ارابه سنگ را محفوظ و پوشیده نگه می‌داشتند. در زمان نبرد حلقه، درواداین دانش ...

ادامه مطلب »

بیشه بزرگ (نامی برای سیاه‌بیشه)

عنوان کم کاربردی برای جنگل پهناور پرسایه که در اوخر دوران سوم با نام سیاه‌بیشه شناخته می‌شد. در مناطق شمال شرقی آن، الف‌های جنگلی، مردمان سیلوان تراندویل زندگی می‌کردند، و فردی از همین قوم، لگولاس بود که از مردمش با عنوان مردمان جنگل بزرگ یاد کرد. قبل از آمدن نکرومانسر، پیش از آنکه پلیدی دول گولدور در میان جنگل گسترش ...

ادامه مطلب »