آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - بیشه خاکستری (جنگل زیر آمون دین)

بیشه خاکستری (جنگل زیر آمون دین)

بیشه‌ای که در میان کوه میندولوین و تپۀ آمون دین روییده بود. این بیشه، دورافتاده و در قسمت شرقی جنگل عظیم دروادان قرار داشت، جایی که باقی‌ماندۀ درواداین در دوران سوم در آنجا زندگی می‌کردند. درختان آن بیشه، ورودی شرقیِ جادۀ باستانی و فراموش شدۀ درۀ ارابه سنگ را محفوظ و پوشیده نگه می‌داشتند.

در زمان نبرد حلقه، درواداین دانش و آگاهی خود از وجود این دره مخفی را در اختیار روهیریم قرار دادند، و بدین گونه ایشان توانستند از بیشه خاکستری بگذرند و میناس تی‌ریت را نجات دهند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...