آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Grey Wood

آرشیو برچسب: Grey Wood

بیشه خاکستری (جنگل زیر آمون دین)

بیشه‌ای که در میان کوه میندولوین و تپۀ آمون دین روییده بود. این بیشه، دورافتاده و در قسمت شرقی جنگل عظیم دروادان قرار داشت، جایی که باقی‌ماندۀ درواداین در دوران سوم در آنجا زندگی می‌کردند. درختان آن بیشه، ورودی شرقیِ جادۀ باستانی و فراموش شدۀ درۀ ارابه سنگ را محفوظ و پوشیده نگه می‌داشتند. در زمان نبرد حلقه، درواداین دانش ...

ادامه مطلب »