آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - سبز بیشۀ بزرگ (نام پیشین سیاه‌بیشه)

سبز بیشۀ بزرگ (نام پیشین سیاه‌بیشه)

نام پیشین جنگل باستانی که در بیشتر دوران سوم با نام سیاه‌بیشه شناخته می‌شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

چهار نامه منتشرنشده از تالکین با قیمت حدوداً ۴۰ هزار دلار به حراج گذاشته می‌شود

این چهار نامه از تالکین بخشی از مکاتباتی طولانی‌تر با یکی از طرفداران به نام ...