آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - L - وادی بیدبن‌ها (جنگل بید نان تاترن)

وادی بیدبن‌ها (جنگل بید نان تاترن)

چندین مایل به طرف شمال مصب‌های سیریون، آب‌های این رودخانه با پیوستن به ناروگ قوت می‌گرفتند. جایی که این دو رودخانه به یکدیگر می‌پیوستند، سرزمینی پر گُل وجود داشت، که پر از درختان بیدی بود که در امتداد سواحل رود سیریون کشیده می‌شد. آن جا نان تاترن بود، وادی بیدبُن‌ها که به عنوان یکی از زیباترین مکان‌های سرزمین میانه شهره بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...