آخرین مقالات فرهنگنامه

جنگل ها

لورین شرقی (امتداد یافته در سمت جنوبی سیاه‌‌‌بیشه)

جنوب کمرگاه جنگل، سیاه‌‌‌بیشه ترکیبی از یک جنگل گسترده از حوالی آمون لنک به سوی مشرق به طول ۲۰۰ مایل (۳۲۲ کیلومتر) بود. در طول دوره سوم، سایۀ سیاه، دول گولدور را بر روی تپه آمون لنک ساخت و سپس این بخش از جنگل را تحت سیطرۀ خود قرار داد. پس از جنگ حلقه، دول گولدور درهم شکسته شد و ...

ادامه مطلب »

پایان شرق (نامی باستانی برای بیشه فنگورن)

«بله، بله، روزی روزگاری از اینجا تا کوه‌‌‌های لون همه‌‌‌اش یک بیشه بود. و این دقیقاً پایان شرق بود.» صحبت‌‌‌های چوب ریش، برگرفته از کتاب سوم دو برج، فصل چهارم   تا اوایل دوران دوم، انبوهی از جنگل اغلب سرزمین‌‌‌های اریادور را پوشانده بود. در آن ایام، جنگل ذکر شده از اِرِد لوین (کوهستان آبی، یاکوهستان لون) امتداد یافته و ...

ادامه مطلب »

آرتورین (منطقه ای از دوریات شرقی)

شرقی ترین بخش جنگل های دوریات، سرزمینی باریک بود که از قسمت بزرگترِ جنگل رگیون بوسیله ی رودخانه ی آروس و از دشت های صاف در شرق، توسط کلون جدا شده بود. در زمان اولین نبرد از نبردهای بلریاند، بسیاری از بازماندگان ناندور از نبرد فرار کردند تا در دوریات، پناهنده شوند و در آتوریِن بود که بسیاری از آنها ...

ادامه مطلب »

آمبارونا (نام قدیمی جنگل فنگورن)

یکی از نام هایی که چوب ریش بر جنگل فنگورن نهاد. آمبارونا نامی بود قدیمی که به دورانی که اریادور پر از جنگل شده بود باز ‌می‌گردد. زمانی که درختان از تپه های دامنه‌ی کوه ارد لوئین تا کوهستان مه آلود امتداد یافتند. در آن زمان فنگورن تنها قسمت شرقی آن جنگل بسیار برزگ را تشکیل می‌داد. و نام آمبارونا ...

ادامه مطلب »

آلدالومه (یکی از نام های جنگل فنگورن)

یکی از نام های شاعرانه ای که توسط چوب ریش بر خانه‌ی جنگلی اش نهاده شده است. جنگلی که بیشتر با نام فنگورن یا جنگل انت شناخته میشود. آلدالومه یک اصطلاح الفی است به معنای «درخت سپیده دم»، که به تاریکی عمیقی که در زیر شاخه های کهن درختان فنگورن نهفته است اشاره دارد.

ادامه مطلب »