خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - جنگل ها (برگه 3)

جنگل ها

بیشه‌ی برگ‌های سبز (برین لاسگالن)

نامی که کله‌بورن و تراندوییل پس از سقوط سائورون در آخرین سال‌های دوران سوم به سیاه‌بیشه دادند.

بیشه (بزرگ‌ترین جنگل‌های سرزمین میانه)

نامی که هر از گاه بر بزرگ‌ترین جنگل سیاه‌بیشه اطلاق می‌شد. سیاه‌بیشه منزل خاندان بئورنینگ در غرب و الف‌های جنگلیِ تراندوییل بود.

تالار چشمه (خانه‌ی انتی زیر چشمه‌ی انت‌واش)

یکی از خانه‌های انتی چوب‌ریش که فضایی باریک در جناحین متدراس بود و درختان همیشه سبز آن را در احاطه داشتند. «تالار» بی‌سقف به دیوار سنگی قائمی ختم می‌شد که از آن، جریان چشمه جاری بود و نام «تالار چشمه» از همین نکته ریشه می‌گرفت. از چشمه‌های رود انت‌واش. رود از پرتگاهی سنگی پایین می‌رفت و بر ورودی قوس‌دار تالار درونی می‌ریخت. همان‌ جایی که چوب‌ریش، اثاثیه‌ی مختصرش را نگه می‌داشت. از آن‌جا، بین درختانی که در فضای اصلی صف کشیده بودند جاری می‌شد و دوباره به جریان اصلی انت‌واش می‌پیوست.

تالار چشمه را بیشتر به دلیل آن می‌شناسند که مری و پی‌پین، شب پیش از کنگره‌ی انت‌ها همراه چوب‌ریش در آن ماندند. همین‌جا بود که اولین بار، چوب‌ریش به آن‌ها نوشابه‌ی انتی داد و در نتیجه، قد و قامت آن‌ها به بلندترین قدی که  در تاریخ هابیت‌‌های شایر ثبت شده، رسید.

جنگل ریجن

جنگلی در سواحل رود اسگالدوین که قسمت جنوبی و مهم و بزرگ پادشاهی دوریات را تشکیل می‌داد و تالارهای منگروت در این محدوده قرار داشت.

جنگل نلدورت (جنگل شمالی دوریات)

جنگل درختان راش در کرانه‌ی رود اسگالدوین که بخش کوچکی از قلمرو پادشاهی دوریات را در شمال تشکیل می‌داد.[۱][۱] کلمه‌ی الفی neldor تحت‌اللفظی معنای «سه درخت» می‌دهد، که اشاره به درخت راش عظیم تنه‌ی «هیریلورن» می‌کند. نام همین درخت است که بر تمام درختان این نوع اطلاق می‌شود.