خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آمبارونا (نام قدیمی جنگل فنگورن)

آمبارونا (نام قدیمی جنگل فنگورن)

یکی از نام هایی که چوب ریش بر جنگل فنگورن نهاد. آمبارونا نامی بود قدیمی که به دورانی که اریادور پر از جنگل شده بود باز ‌می‌گردد. زمانی که درختان از تپه های دامنه‌ی کوه ارد لوئین تا کوهستان مه آلود امتداد یافتند. در آن زمان فنگورن تنها قسمت شرقی آن جنگل بسیار برزگ را تشکیل می‌داد. و نام آمبارونا (به معنای «سرزمین شرقی» و یا «به سوی طلوع») بر این موضوع دلالت دارد.

درباره 3DMahdi