خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - A - آلدالومه (یکی از نام های جنگل فنگورن)

آلدالومه (یکی از نام های جنگل فنگورن)

یکی از نام های شاعرانه ای که توسط چوب ریش بر خانه‌ی جنگلی اش نهاده شده است. جنگلی که بیشتر با نام فنگورن یا جنگل انت شناخته میشود. آلدالومه یک اصطلاح الفی است به معنای «درخت سپیده دم»، که به تاریکی عمیقی که در زیر شاخه های کهن درختان فنگورن نهفته است اشاره دارد.

درباره 3DMahdi