آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - جزیره محصور (یک جزیره در رودخانه برندی‌واین)

جزیره محصور (یک جزیره در رودخانه برندی‌واین)

۱۰ مایل به طرف شمال پل برندی‌واین، در حاشیۀ فاردینگ شرقی شایر، رودخانۀ برندی‌واین به دو قسمت تقسیم می‌شد. و حدود ۲ مایل به همین شکل جریان داشت. تا قبل از آنکه این دو جریان دوباره به یکدیگر متصل شده و به طرف جنوب حرکت کنند، یک جزیرۀ باریک و طولانی تشکیل شده بود. این جزیرۀ باریک با نام جزیرۀ محصور شناخته شده بود. نامی که برای آن هیچگونه توضیحی وجود ندارد. اما شاید از این حقیقت گرفته شده که این  جزیره توسط دو انشعاب برندی‌واین احاطه شده است. همچنین به نظر می‌رسد نام «احاطه‌شده» شامل عنصر ey باشد که از عناصر انگلیسی باستان محسوب می‌شود، به معنای جزیرۀ کوچک.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...