آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Girdley Island

آرشیو برچسب: Girdley Island

جزیره محصور (یک جزیره در رودخانه برندی‌واین)

۱۰ مایل به طرف شمال پل برندی‌واین، در حاشیۀ فاردینگ شرقی شایر، رودخانۀ برندی‌واین به دو قسمت تقسیم می‌شد. و حدود ۲ مایل به همین شکل جریان داشت. تا قبل از آنکه این دو جریان دوباره به یکدیگر متصل شده و به طرف جنوب حرکت کنند، یک جزیرۀ باریک و طولانی تشکیل شده بود. این جزیرۀ باریک با نام جزیرۀ ...

ادامه مطلب »