خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 8)

مناطق و سرزمین ها

شمال (سرزمین‌های شمال بلریاند)

وقتی مردم بلریاند از «شمال» سخن می‌گفتند، عموماً منظورشان قلمروی مورگوت در میان کوهستان آهن بود. ولی آن زمان این نام برای وصف سرزمین‌های متحد میان بلریاند و آنگباند نیز استفاده می‌شد. خصوصاً این نام برای دور-لومین ، سرزمین‌ خاکستری ورای کوهستان سایه، که توسط مردان خاندان هادور حفظ می‌شد استفاده می‌گشت.

شمال (سرزمین‌های تحت سلطه‌ی مورگوت)

این لغت در بلریاند برای شرح سرزمین‌های شمالی تحت سلطه‌ی فرمانروای تاریکی استفاده می‌شده است. طی محاصره‌ی آنگباند، مورگوت در دژ زیرزمینی آنگباند زیر تانگورودریم در کوه‌های آهن حبس شد. اگرچه او در نبرد شعله‌های ناگهانی، محاصره را شکست و بعد از نبرد، نیروهایش به سوی جنوب گسترش یافتند. پس از نبرد مصیبت‌بار اشک‌های بی‌شمار، کلیه ی سرزمین‌های شمالی در مرزهای بلریاند در اختیار مورگوت قرار گرفت. قلمروهای پادشاهی الف‌ها، یکی پس از دیگری سقوط کردند و اورک‌های مورگوت اغلب از دوردست‌های جنوب تا سرزمین‌های شمالی که در اختیار اربابشان قرار داشت پرسه می‌زدند.

نورلند (نامی شاعرانه برای سرزمین‌های شمالی)

شکل کوتاه شده «نورترلند» که به وضوح به سرزمین‌های شمالی سرزمین میانه اشاره دارد. بیل‌بو در ریوندل، در شعر خودش از ائارندیل می‌گوید که ائارندیل به هنگام گذر به سرزمین میانه، بر فراز آب‌های خاکستری رنگ سرزمین‌های شمالی پرواز کرد و این‌جا، نام مذکور برای اشاره‌ای مشخص‌تر به بلریاند و سرزمین‌هایی که همراه آن غرق شدند به کار می‌رود.

نیسیمالدار (سرزمین درختان معطر)

سرزمینی حوالی الدالونده در ساحل غربی نومه‌نور با معنای درختان خوشبو. سرزمین مذکور را چنین می‌نامیدند زیرا گونه‌های مختلف و نادری از درختان زیبا در آنجا رشد می‌کردند. تنها نقطه از نومه‌نور بود که درخت مالورن در آن رشد می‌کرد و از بذر آنان بود که طلا بیشه در لورین پدید آمد.

هاراد نزدیک (سرزمین‌های جنوب هارنن)

قلمروی نامعینی در جنوب گوندور و موردور، آن سوی رود هارنن. در تاریخ سرزمین میانه اندکی در مورد آن گفته شده است به جز آنکه مردمانش با خاند و با ارابه سواران همکاری داشته‌اند تا در دوران حکومت شاه اوندوهر، گوندور را براندازند.

اهالی گوندور انتظار چنین حمله‌ای را داشتند و اوندوهر سپاه جنوبی را جهت دفاع از سرزمین‌های خویش تشکیل داد. ارتش جنوبی، تحت فرمان ائارنیل با نیروهای هاراد نزدیک در ایتیلین جنوبی درگیر شد و آنان را کاملاً شکست داد.

اگرچه، جز این مورد، هیچ جزییاتی از هاراد نزدیک بیان نشده، کاملاً مشخص است که آنان دشمنان بزرگ گوندور بوده‌اند و به نظر می‌رسد بسیاری از اشارات تالکین به هارادریم، مردمان هاراد، به شکلی کلی در واقع توصیف مردمان هاراد نزدیک باشد. مورد اخیر، مخصوصاً در برخورد ایشان، با اومبار صحت دارد. اومبار، زمانی پاسگاه مرزی گوندور بود و در سواحل سرزمین میانه، غرب هاراد نزدیک واقع شده بود.