آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - K - قلمرو روهیریم (سرزمین روهان)

قلمرو روهیریم (سرزمین روهان)

نامی نادر برای سرزمین‌های شمال کوهستان سفید که میان رود آیزن و آندوین قرار دارند. این ناحیه در اصل متعلق به گوندور بود و آن را کالن‌آردون می‌نامیدند، اما پس از آنکه مردان ائوتئود به جنوب تاختند تا در سال ۲۵۱۰ دوران سوم به پادشاهی جنوب یاری برسانند، کارگزار کیریون این منطقه را به او و مردمانش هدیه داد. در طول زمان این مردمان به عنوان روهیریم یا اربابان اسبان (میرآخوران) شناخته شدند، و سرزمینشان به عنوان روهان، سرزمین اسبان شناخته شد. از آن روز به بعد گوندور و روهان نسبت به یکدیگر متحد ماندند و در بسیاری از جنگ‌ها به همراه یکدیگر جنگیدند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...