آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Kingdom of the Rohirrim

آرشیو برچسب: Kingdom of the Rohirrim

قلمرو روهیریم (سرزمین روهان)

نامی نادر برای سرزمین‌های شمال کوهستان سفید که میان رود آیزن و آندوین قرار دارند. این ناحیه در اصل متعلق به گوندور بود و آن را کالن‌آردون می‌نامیدند، اما پس از آنکه مردان ائوتئود به جنوب تاختند تا در سال ۲۵۱۰ دوران سوم به پادشاهی جنوب یاری برسانند، کارگزار کیریون این منطقه را به او و مردمانش هدیه داد. در ...

ادامه مطلب »