K

پادشاه گوندور و آرنور (عنوانی که به آراگورن نسبت داده می شد)

بالاترین عنوان پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه که گاهی به شکل “پادشاه هر دو قلمرو گوندور و آرنور” دیده می شود که به فرمانروای سرزمین های دونه داین در شمال و جنوب گفته می شود. تالکین فقط از این عنوان برای اشاره به آراگورن استفاده کرده، بعد از اینکه او پادشاه قلمرو های از نو متحد شده ی گوندور ...

ادامه مطلب »

پادشاه لورین (عنوان آمروت و اجدادش)

عنوان باستانی فرمانروایان سرزمین لورین، که آمروت آخرین آنها بود آمدیر یا مالگالاد (حکومت تا سال ۳۴۳۴ دوران سوم) اولین پادشاه لورین که در تاریخ نامی از آن برده شده، آمدیر است،که به مالگالاد هم مشهور بود۲. معلوم نیست که آیا پادشاهی قبل از او بر این سرزمین حکومت می کرده یا نه، و تنها چیزی که مشخص است، این ...

ادامه مطلب »

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی در دشت های سبز لبه نین !” سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹ ، آخرین رایزنی رودخانه ی کوچک یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بوده و کمی در غرب میناس تریت قرار داشتند سرازیر می‌شد . کلوس ریزابه ...

ادامه مطلب »

کلید اورتانک (کلید برج سارومان)

کلید یا کلید هایی که درهای برج غیر قابل نفوذ اورتانک را می گشود. اولین باری که در تاریخ از این کلید ها نام برده می شود، در زمان سوگند ائورل است که برج در آن زمان توسط گوندوری ها مهر و موم شد و کلید ها به میناس تی ریت رفت. بعد ها با درخواست سارومان، کارگزار برن کلید ...

ادامه مطلب »