K

پادشاه گوندور و آرنور (عنوانی که به آراگورن نسبت داده می شد)

بالاترین عنوان پادشاهی دونه داین در سرزمین میانه که گاهی به شکل “پادشاه هر دو قلمرو گوندور و آرنور” دیده می شود که به فرمانروای سرزمین های دونه داین در شمال و جنوب گفته می شود.
تالکین فقط از این عنوان برای اشاره به آراگورن استفاده کرده، بعد از اینکه او پادشاه قلمرو های از نو متحد شده ی گوندور و آرنور شد، و احتمالا این عنوان به وارث او، الداریون و نوادگان او هم داده شد. احتمالا این عنوان به نیاکان دور آراگورن، الندیل و ایسیلدور، هم اطلاق می شد، که هر دو بر قلمروهای گوندور و آرنور فرمانروایی می کردند، ولی هیچ سندی مبنی بر اینکه این دو پادشاه از این عنوان استفاده می کردند موجود نیست.

پادشاه لورین (عنوان آمروت و اجدادش)

عنوان باستانی فرمانروایان سرزمین لورین، که آمروت آخرین آنها بود
آمدیر یا مالگالاد (حکومت تا سال ۳۴۳۴ دوران سوم)
اولین پادشاه لورین که در تاریخ نامی از آن برده شده، آمدیر است،که به مالگالاد هم مشهور بود۲. معلوم نیست که آیا پادشاهی قبل از او بر این سرزمین حکومت می کرده یا نه، و تنها چیزی که مشخص است، این است که این پادشاه در دوران دوم حکومت می کرده و در نبرد آخرین اتحاد در داگورلد جنگیده و کشته شده است.
آمروت ( ۱۹۸۸ سال حکومت از سال ۳۴۳۴ دوران دوم تا ۱۹۸۱ دوران سوم )
آمروت جانشین پدرش شد و در طی دو هزاره ی اول دوران سوم، بر لورین حکومت کرد. و او بود که استفاده از تلاین ها را مرسوم ساخت تا الف ها از آنها به عنوان سکونت گاهی میان درختان استفاده کنند. وقتی که بالروگ در نزدیکی آنها، خزد دوم، بیدار شد، الف های بسیاری از لورین مهاجرت کردند. آمروت به دنبال معشوقه اش، نیمرودل، به جنوب رهسپار شد ولی نیمرودل در دریا غرق شد. آمروت آخرین پادشاهی بود که بر لورین فرمانروایی می کرد. بعد از او، کله بورن و گالادریل کنترل آن سرزمین را در دست گرفتند، ولی خود را شاه نمی نامیدند و هر یک به ترتیب ارباب و بانوی آنجا نامیده می شدند.

نکات:
۱- این که اولین پادشاه لورین چه کسی بود، معلوم نیست. ولی آنچه مشخص است، این است که آمروت از نسل الف های سیندار است. می دانیم که بسیاری از سیندار بعد از پایان دوران اول مجبور به ترک لیندون شدند و احتمالا بعضی از آنها دست به تاسیس قلمرو هایی زدند. با اینکه صریحا از لورین به عنوان یکی از این قلمرو ها یاد نشده، خاستگاه سینداری آمروت به شدت این فرضیه را تقویت می کند. اگر این فرضیه درست باشد، معلوم می شود که پدر آمروت، آمدیر (یا مالگالاد)، اولین پادشاه بوده؛ و قلمرو اش را تقریبا مدتی بعد از آغاز دوران دوم تاسیس کرده.
۲- هر دو نام آمدیر و مالگالاد در نسخه های مختلف تاریخ لورین حضور دارند، و احتمالا هر کدام از این نام ها به فرد متفاوتی اشاره دارند. با این حال، در تمام این نسخه های مختلف، آمدیر و مالگالاد هر دو به یک سرنوشت در نبرد داگورلد دچار می شوند. همینطور می توان تصور کرد که هر دو، نامی برای یک نفر بوده، همانطور که ارینیون و گیل-گالاد هر دو نام یک نفر بوده.

رودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)

“نقره فام جاری می شود جویبار ها ازکلوس به اروئی
در دشت های سبز لبه نین !”

سخنان لگولاس، بازگشت شاه فصل ۹ ، آخرین رایزنی

رودخانه ی کوچک یا نهری که از کوه های سفید به سمت سرزمین های له به نین که جزئی از گوندور بوده و کمی در غرب میناس تریت قرار داشتند سرازیر می‌شد . کلوس ریزابه ای بود که به سیریت ، رودخانه ای بزرگتر می پیوست . هر چند جزئیات جغرافیایی آن کمی نامشخص است . نقشه ی کوچک مقیاس در ارباب حلقه ها نشان می دهد که سیریت به سمت شرق جریان داشته ، ولی نقشه ی بزرگ مقیاس پستی و یلندی های گوندور نشان میدهد که به سمت غرب جریان داشته است . همچنین بنا بر اشاره ی مختصری در داستان های ناتمام ، کلوس نخستین رودخانه در شرق رود گیل رین به‌شمار می رود که منطبق با نقشه‌ی بزرگ مقیاس است . ضمنا ‘Kelos’ نامی است که در آن نقشه به جای املای رایج تر ‘Celos’ به کار رفته است. اما هردو تلفظ یکسانی دارند.

کلید اورتانک (کلید برج سارومان)

کلید یا کلید هایی که درهای برج غیر قابل نفوذ اورتانک را می گشود. اولین باری که در تاریخ از این کلید ها نام برده می شود، در زمان سوگند ائورل است که برج در آن زمان توسط گوندوری ها مهر و موم شد و کلید ها به میناس تی ریت رفت. بعد ها با درخواست سارومان، کارگزار برن کلید ها را به او سپرد و سارومان در قلعه ی باستانی گوندور ساکن شد.

نکات:
۱- احتمالا برج اورتانک در زمان ساخته شدنش در زمان اوایل تاسیس گوندور، کلیدی داشته. بنابراین این کلید در اواخر دوران سوم باید عمری بیشتر از سه هزار سال داشته باشد، و به نظر کمی غیر محتمل می رسد که کلید اصلی بعد از گذشت این زمان طولانی قابل استفاده باشد. و پذیرفتنی است که کپی هایی از آن کلید در طی این سال ها ساخته شده باشد. و کلیدی که از طرف کارگزار برن به سارومان داده شد نسخه ی المثنی کلید اصلی باشد.
۲- اورتانک به دست گوندوری های اصیل ساخته شده و در بیشتر مدت دوران سوم تحت کنترل آنها بوده. در اواخر دوران سوم (تقریبا در سال ۲۷۵۹ دوران سوم) کارگزار برن کلید اورتانک را به سارومان جادوگر سپرد و او نیز کلید ها را تا زمان شکست خوردنش در سال ۳۰۱۹ دوران سوم حفظ کرد.

کمنتاری (لقب یاوانا)

لقب یاوانا، یکی از والار، که به معنی شهبانوی زمین است.