خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 7)

مناطق و سرزمین ها

ایتیلین شمالی (سرزمین‌های شمالی گوندور، ورای آندویین)

بخش شمالی ایتیلن که بین آندوین و افل دوات قرار داشت و نسبت به همتای جنوبی‌اش کوچک‌تر بود. پناهگاه هنت آنون و دشت کورمالن در این ناحیه قرار داشت.

شمالی‌ترین سرزمین (شمالی‌ترین ناحیه‌ی سرزمین میانه)

لغتی که عموماً به شمالی‌ترین نقاط قابل دسترس سرزمین میانه اشاره دارد. توضیح روشنی از آن به دست نمی‌آید بلکه نقطه‌‌نظر فرد مسافر را منتقل می‌کند. به طور مثال، برای برومیر با جسارت که از گوندور در جنوب به سوی شمال آمد کلیه‌ی نقاط بالا دست رودخانه گری‌فلاد سرزمین شمالی محسوب می‌شد. با این حال، در متون دیگر کاملاً واضح است که این لغت اشاره به فورودویت دارد، سرزمین یخی و دور که هزاران مایل از شمال گری‌فلاد فاصله دارد.

دماغه‌ی شمالی (شمالی‌ترین رأس جزیره نومه‌نور)

دماغه‌ی شمالی جزیره نومه‌نور، بخشی از چشم‌انداز پر صخره از سنگ و پرتگاه که با نام فوروستار یا سرزمین‌های شمالی شناخته می‌شد.