خانه - فرهنگ نامه - فهرست موضوعی - مناطق و سرزمین ها (برگه 4)

مناطق و سرزمین ها

آندراست (شبه جزیره راس مورتیل)

شبه جزیره ای بزرگ که راس مورتیل نیز نامیده می شود و در دریای بزرگ غربِ گوندور پیش رفته است. این نام به معنی شاخ بزرگ است.

آنورین (سرزمین های اطراف میناس تریت)

زمان: در سال ۳۲۲۰ در دوران دوم تاسیس شد. و هنوز در دوران چهارم وجود دارد.

موقعیت: شمال کوهستان سفید، مابین نهر مرینگ در غرب و میناس تریت در شرق.

نژاد: انسان

بخش: دونه داین

فرهنگ: گوندوری ها

جایگاه: اوسگیلیات و میناس آنور ( بعدها به نام میناس تریت شهرت یافت) در شرق سرزمین آنورین جای دارد.

معنی : سرزمین خورشید[۱]

منطقه ای از گوندور که نزدیک کوهپایه های شرقی کوهستان سفید قرار دارد. این سرزمین تحت کنترل مستقیم شهر میناس آنور (که بعدها به نام میناس تریت شهرت یافت) بوده است.

یادداشت:

  1. نام آنورین با آناریون، پسر کوچکتر الندیل، و همچنین با شهر آناریون، میناس آنور، مرتبط است. تمام این نام ها با خورشید مرتبطند و با آن طرف رودخانه بزرگ  در تقابلند، جایی که ایسیلدور در میناس ایتیل در سرزمین ایتیلین اقامت داشت، که نام هایشان از ماه مشتق شده است.

آراندور (سرزمین شاهی نومه نور)

منطقه ی مرکزی و مهم نومه نور، دورتا دور پایتخت جزیره آرمنه لوس. تقریبا محصور در خشکی بود. اما در قسمت شرقی به دریا می رسید، جایی که بندر بزرگ رومنا قرار داشت. از آنجا راهی به غرب می رفت و از آرمنه لوس می گذشت و سپس به منل تارما در مرزهای غربی آراندور می رسید.

آمان (سرزمین های نامیرایان)

سرزمینی که در لبه‌ی غربی جهان، آنطرف دریای بزرگ واقع است. در زمان های بسیار دور، زمانی که جهان با چراغ های والار روشن شد، آمان منطقه ای خالی از سکنه و بی نام بود. در آن روز های بسیار دور، والار در آنسوی دریا (دریای بزرگ غرب) در سرزمین میانه سکونت داشتند. و ظاهرا در سرزمین های غربی کسی سکونت نداشته است.