آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گالاد (انتی که به چابک‌دار مشهور بود)

بره‌گالاد (انتی که به چابک‌دار مشهور بود)

انتی عجول که نزد هابیت‌ها به چابک‌دار مشهور بود. او درجریان دادخواهی انت‌ها، برندی‌باک و پره‌گرین توک را که در نبرد آیزنگارد در خط مقدم بودند، همراهی می‌کرد. برگالاد بعدا در آن حمله نقش مهمی را ایفا نمود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...