آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گالاد (انتی که به چابک‌دار مشهور بود)

بره‌گالاد (انتی که به چابک‌دار مشهور بود)

انتی عجول که نزد هابیت‌ها به چابک‌دار مشهور بود. او درجریان دادخواهی انت‌ها، برندی‌باک و پره‌گرین توک را که در نبرد آیزنگارد در خط مقدم بودند، همراهی می‌کرد. برگالاد بعدا در آن حمله نقش مهمی را ایفا نمود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...