آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گولاس (برادر ارشد باراهیر)

بره‌گولاس (برادر ارشد باراهیر)

برادر ارشد باراهیر که جد تور و تورین تورامبار محسوب می‌شد. او در داگور براگولاخ جنگید و در آن نبرد کشته شد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید یکی از علاقه‌مندی‌های چند سال اخیر بازیگران مری و پی‌پین در ارباب حلقه‌ها، ...