آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بریتا لئوفا (پادشاه محبوب روهان)

بریتا لئوفا (پادشاه محبوب روهان)

یازدهمین پادشاه روهان، دومین پادشاه از دومین دودمان که مدتی پس از اینکه سرزمین روهیریم تقریباً ویران شد بر روهان فرمان می‌راند. پدرش به نام فری لاو به همراهی سارومان که در آن زمان به تازگی به حکومت ایزنگارد منصوب شده بود کشور را دوباره بنا نهاد. بریتا نیز رویه کمک به نیازمندان را دنبال کرد و از طرف مردم مفتخر به دریافت لقب لئوفا به معنای «محبوب» گردید.

دوران سلطنت بریتا از آرامش برخوردار نبود. با این وجود او دون‌لندی‌ها که نیاکان بلافصل او را به زحمت انداخته بود وتهدیدی تازه محسوب می‌شد سرکوب کرد. در سرزمین‌های شمالی جنگ بین دورف‌ها و اورک‌ها بسیار خشونت بار بود و بسیاری از اورک‌های منطقه کوه‌های مه‌آلود به سرعت به سمت جنوب رفتند تا در کوه‌های سفید سرزمین روهان اقامت گزینند. بریتا آنها را بیرون راند و تا زمان مرگش چنین پنداشته می‌شد که آن منطقه را از لوث وجود دشمن پاک کرده است.

بریتا مدت چهل و چهار سال فرمانروایی کرد و بعد از او پسرش والدا به تخت نشست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...