آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Brytta Léofa

آرشیو برچسب: Brytta Léofa

بریتا لئوفا (پادشاه محبوب روهان)

یازدهمین پادشاه روهان، دومین پادشاه از دومین دودمان که مدتی پس از اینکه سرزمین روهیریم تقریباً ویران شد بر روهان فرمان می‌راند. پدرش به نام فری لاو به همراهی سارومان که در آن زمان به تازگی به حکومت ایزنگارد منصوب شده بود کشور را دوباره بنا نهاد. بریتا نیز رویه کمک به نیازمندان را دنبال کرد و از طرف مردم ...

ادامه مطلب »