آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - خانواده باروئز (یکی از حراج‌گذاران بگ‌اند)

خانواده باروئز (یکی از حراج‌گذاران بگ‌اند)

«در بیست و دوم جون آقایان گراب، گراب و باروئز، اموال مرحوم بیل‌بو بگینز اسکویر را که ساکن بگ اند ناحیه آندرهیل هابیتون بود از طریق حراج به فروش خواهند رساند»

هابیت، فصل نوزده، آخرین منزل

نام خانوادگی هابیت‌های شایر که فقط یکبار ثبت شده است (دست کم با این تلفظ) هنگامیکه بیل‌بو بگینز به طور غیر منتظره از سفرش برگشت آنها به عنوان گروه حراج گذاران، در شرف فروش بگ اند بودند.

گرچه چنین نامی منحصر به فرد است ولی ممکن است مربوط به خاندان باروز که چندین بار در ارباب حلقه‌ها مطرح ‌می‌شود باشد. (میلو باروز و خانواده‌اش بستگان دور بیل‌بو بودند) گرچه چنین ارتباطی قطعی نیست ولی دلایلی برای ابراز آن وجود دارد: در پیش‌نویس‌های اولیۀ فصل اول ارباب حلقه‌ها این نام به صورت باروز تثبیت شده است که به صورت باروئز تلفظ ‌می‌شود و پیشنهاد شده است که این خانواده‌ها در حقیقت یکی بوده و مشابه می‌باشند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...