آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Burrowes Family

آرشیو برچسب: Burrowes Family

خانواده باروئز (یکی از حراج‌گذاران بگ‌اند)

«در بیست و دوم جون آقایان گراب، گراب و باروئز، اموال مرحوم بیل‌بو بگینز اسکویر را که ساکن بگ اند ناحیه آندرهیل هابیتون بود از طریق حراج به فروش خواهند رساند» هابیت، فصل نوزده، آخرین منزل نام خانوادگی هابیت‌های شایر که فقط یکبار ثبت شده است (دست کم با این تلفظ) هنگامیکه بیل‌بو بگینز به طور غیر منتظره از سفرش ...

ادامه مطلب »